საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ჩვენ ბატონყმობიდან თავის დაღწევა დაგვიწუნეს – თბილისი 24
04/10/2023