საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ნახამარ პრეზერვატივს დაემსგავსა ისედაც ეგ თქვენი ნაპრეზიდენტალი! - TB 24 - თბილისი 24
22/03/2023