საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" შეთანხმდით ახლა ეს ნაცფავორიტები “მსხვილი” გაწყობთ, თუ “წვრილი”! – თბილისი 24
01/10/2023