საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ძალადობრივი აქციის შედეგი, 08.03.2023წ. თბილისი, რუსთაველი – თბილისი 24
04/10/2023

ძალადობრივი აქციის შედეგი, 08.03.2023წ. თბილისი, რუსთაველი

“მშვიდობიანი მომიტინგებიის”  მიერ იავარდქმნილი თბილისი, შედეგი როგორც  ერის გამოთაყვანების .