საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" სწორედ თქვენ, კოლექტიური ლომჯარიები, კოლექტიური ბერძენიშვილები ზრდით ნეობოლშევიკებსა და ნეოფაშისტებს! – TB 24 – თბილისი 24
31/03/2023