საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" 33 პარტია = 1,5 მანდატს - TB 24 - თბილისი 24
22/03/2023

33 პარტია = 1,5 მანდატს

33 პარტია, რომელიც გაერთიანების შემთხვევაში კაც-ნახევარით იქნებოდა წარმოდგენილი  2020 წლის საქართველოს პარლამენტში